PROGRAM PUTOVANJA SARIMSAKLI

PROGRAM PUTOVANJA:

1.Dan -Polazak iz Beograda u ranim jutarnjim časovima, DAN RANIJE u odnosu na tabelu.Polazak(podložno promeni) sa BAS-ove autobuske stanice.Direktna vožnja preko Bugarske, usputne pauze radi odmora.

2. Dan –Dolazak u Sarimsakli u ranim jutarnjim časovima. Smeštaj u hotel posle 14h.

3-11. dan: Boravak u izabranom hotelu na bazi odabrane usluge.

12. dan. Napuštanje soba do 09:00h. Slobodno vreme. Polazak za Beograd zavisi od vremena dolaska nove grupe i dogovora sa vodičem.

13. dan. Dolazak u Beograd u popodnevnim časovima.

Aranžman obuhvata:
• Smeštaj u Sarimsakliju na bazi 10 noćenja sa odabranom uslugom,
•besplatnu upotrebu ležaljki i suncobrana na plaži
•besplatnu upotrebu klima uređaja
• Usluge predstavnika agencije ili inopartnera,
• Agencijske usluge.

Aranžman ne obuhvata:
• Autobuski prevoz
• Fakultativne programe,
• Individualne troškove,
• Međunarodno zdravstveno osiguranje.

Doplate:
Za polazak(transfer) iz Kikinde22 eura,Zrenjanina 17 eura(minimum 2 putnika)Za polazak iz Novog Sada doplata je 17 eura.
Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara NBS-e.
Mogući načini plaćanja:
1) 30% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja;
2) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana do 20.12.2021.
3) Platnim karticama (Dina, Master, Maestro, American Expres, Visa);
4) 30% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama BANCA INTESE do 6 mesečnih rata bez kamate;
5) Administrativnom zabranom: 30% prilikom rezervacije, ostatak do 20.12.2020. Korisnik usluga je dužan da u roku od dva radna dana nakon uplate akontacije dostavi Organizatoru Rešenje o administrativnoj zabrani (formular izdaje Organizator), overen i potpisan od strane Poslodavca (organizator zadržava pravo odabira pravnih lica sa kojima će sklopiti ugovor o zabrani)
6) kreditom banke.

VAŽNA NAPOMENA:
Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u Tursku moraju imati rok važenja minimum 6 meseci od dana izlaska sa teritorije Turske.
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 7 dana pre početka putovanja.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o program putovanja.

Potvrda o garanciji putovanja:
Turistička agencija PLANA TOURS ima depozit u visini od 10.000,00 eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A 40 u visini od 400.000,00 eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja.
Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0047/2020 od 10.01.2020. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14,Polisa broj 300068824 od 28.01.2020. godine, Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR NOVI SAD”.
Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.