PROGRAM PUTOVANJA KUMBURGAZ

PROGRAM PUTOVANJA:

1.Dan -Polazak iz Beograda - nedeljom u 9:30h i sredom 13:30h. Polazak je sa SteCo pumpe. Tačno vreme i mesto polaska proveriti dan pred put. Direktna vožnja preko Bugarske, usputne pauze radi odmora.

2. Dan –Dolazak u Kumburgaz. Smeštaj u hotel posle 14h (postoji mogućnost ranijeg ulaska u sobe).

3-11. dan: Boravak na bazi 9 i 10 noćenja u izabranom hotelu na bazi odabrane usluge.

12. dan. Napuštanje soba do 09:00h. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju (za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencije). Vožnja kroz Tursku i Bugarsku prema Srbiji.

13. dan. Dolazak u Beograd.

Aranžman obuhvata:
• Autobuski prevoz
• Smeštaj u hotelu na bazi 9 i 10 noćenja sa izabranom uslugom
• Usluge licenciranog pratioca grupe
• Usluge predstavnika agencije ili inopartnera
• Troškovi organizacije i realizacije aranžmana

Aranžman ne obuhvata:
• Fakultativne programe
• Individualne troškove
• Međunarodno zdravstveno osiguranje

NAČINI PLAĆANJA :
Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara NBS-e na dan uplate.
Mogući načini plaćanja:
1) 40% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja;
2) 40% prilikom rezervacije, a ostatak čekovima građana do 15.12.2022., datumirani svakog 15-tog u mesecu.

VAŽNA NAPOMENA:
Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u Tursku moraju imati rok važenja minimum 6 meseci od dana izlaska sa teritorije Turske.
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 7 dana pre početka putovanja.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o program putovanja.