PROGRAM PUTOVANJA KUMBURGAZ

PROGRAM PUTOVANJA - 6 noćenja:

1.dan - Polazak iz Beograda - utorak u 14:45h. Polazak je sa SteCo pumpe. Tačno vreme i mesto polaska proveriti dan pred put. Polazak je dan ranije u odnosu na datume iz tabele. Vožnja kroz Srbiju i Bugarsku, ka Turskoj.

2. dan – Dolazak u Istanbul u jutarnjim časovima. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan - Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

4. dan - Doručak. Napuštanje soba do 10h. Slobodno vreme do polaska busa za Kumburgaz. Polazak je u 22h. Dolazak u Kumburgaz u 23:45h i smeštanje u sobe. Noćenje.

5-7. dan - Doručak. Slobodno vreme. Noćenje.

8. dan. Doručak. Napuštanje soba do 08:30h. Polazak za Srbiju je u 8:45h. Vožnja kroz Tursku i Bugarsku prema Srbiji.

9. dan. Dolazak u Beograd.

PROGRAM PUTOVANJA - 8 noćenja:

1. dan - Polazak iz Beograda - utorak u 14:45h. Polazak sa SteCo pumpe. Tačno vreme i mesto polaska proveriti dan pred put. Polazak je dan ranije u odnosu na datume iz tabele. Vožnja kroz Srbiju i Bugarsku, ka Turskoj.

2. dan - Dolazak u Istanbul u jutarnjim časovima. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan - Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

4. dan - Doručak. Napuštanje sobe do 10h. Slobodno vreme do polaska busa za Kumburgaz. Polazak je u 22h. Dolazak u Kumburgaz u 23:45h i smeštanje u sobe. Noćenje.

5-9. dan - Doručak. Slobodno vreme. Noćenje.

10. dan - Doručak. Napuštanje soba do 12h. Slobodno vreme do polaska za Srbiju. Polazak je u 23:45h. Vožnja kroz Tursku i Bugarsku prema Srbiji.

11. dan. - Dolazak u Beograd.

PROGRAM PUTOVANJA - 9 noćenja:

1. dan - Polazak iz Beograda - utorak u 14:45h. Polazak je sa SteCo pumpe. Tačno vreme i mesto polaska proveriti dan pred put. Polazak je dan ranije u odnosu na datume iz tabele. Vožnja kroz Srbiju i Bugarsku, ka Turskoj.

2. dan - Dolazak u Istanbul u jutarnjim časovima. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan - Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

4. dan - Doručak. Napuštanje sobe do 10h. Slobodno vreme do polaska busa za Kumburgaz. Polazak je u 22h. Dolazak u Kumburgaz u 23:45h i smeštanje u sobe. Noćenje.

5-10. dan - Doručak. Slobodno vreme. Noćenje.

11. dan - Doručak. Napuštanje soba do 12h. Slobodno vreme do polaska za Srbiju. Polazak je u 23:45h. Vožnja kroz Tursku i Bugarsku prema Srbiji.

12. dan - Dolazak u Beograd.

PROGRAM PUTOVANJA - 13 noćenja:

1. dan - Polazak iz Beograda - utorak u 14:45h. Polazak je sa SteCo pumpe. Tačno vreme i mesto polaska proveriti dan pred put. Polazak je dan ranije u odnosu na datume iz tabele. Vožnja kroz Srbiju i Bugarsku, ka Turskoj.

2. dan - Dolazak u Istanbul u jutarnjim časovima. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan - Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

4. dan - Doručak. Napuštanje soba do 10h. Slobodno vreme do polaska busa za Kumburgaz. Polazak je u 22h. Dolazak u Kumburgaz u 23:45h i smeštanje u sobe. Noćenje.

5-14. dan - Doručak. Slobodno vreme. Noćenje.

15. dan - Doručak. Napuštanje soba do 08:30h. Polazak za Srbiju je u 08:45h. Vožnja kroz Tursku i Bugarsku prema Srbiji.

16. dan - Dolazak u Beograd.

Aranžman obuhvata:
• Autobuski prevoz - prevoznik je Balbuss, redovna linija
• Smeštaj u hotelu na bazi 6,8,9 ili 13 noćenja sa doručkom
• Usluge predstavnika agencije ili inopartnera
• Troškovi organizacije i realizacije aranžmana

Aranžman ne obuhvata:
• Fakultativne programe
• Individualne troškove
• Međunarodno zdravstveno osiguranje

POPUSTI:
Dete u pratnji dve odrasle osobe 0-10 godina, besplatno u hotelu, prevoz plaća 60€.

NAČINI PLAĆANJA :
Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara NBS-e na dan uplate.
Mogući načini plaćanja:
40% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja.
Cena je garantovana samo za uplatu celokupnog iznosa ,odnosno garantovan je iznos plaćene akontacije,a ostatak je podložan promeni.
Usluga vodiča ili lokalnog predstavnika u Kumburgazu ne podrazumeva svakodnevno, celodnevno ili kontinuirano prisustvo, već kontakt i neophodnu nužnu pomoć.

VAŽNA NAPOMENA:
Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u Tursku moraju imati rok važenja minimum 6 meseci od dana izlaska sa teritorije Turske.

MOGUĆA JE KOMBINACIJA ISTANBUL-KUMBURGAZ ILI ČIST KUMBURGAZ
U SLUČAJU SOPSTVENOG PREVOZA CENA SE UMANJUJE ZA 50€

Organizator putovanja je UDRUŽENJE RINI.Uz ovaj program važi Pravilnik i opšti uslovi putovanja Udruženja RINI. Prema članu 79. Zakona o turizmu za ovo putovanje nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja.ZA OVO PUTOVANJE MOGU SE PRIJAVITI ISKLJUČIVO ČLANOVI UDRUŽENJA.