ISTANBUL – KAPADOKIJA oktobar 2021


ISTANBUL - KAPADOKIJA


Kapadokija, zemlja lepih konja, je čudesno područje koje se nalazi u oblasti centralne Anadolije u Turskoj. Jedno je od najpopularnijih turističkih destinacija zbog neopisive lepote kamenih dimnjaka, podzemnih gradova, pećina i šarenih balona. Dolina ljubavi, Dolina golubova, Dolina mašte, muzeji na otvorenom, neverovatni pejzaži su samo deo onoga što vas očekuje na ovom fenomenalnom putovanju.

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan BEOGRAD. Polazak iz Beograda u popodnevnim satima. Dnevno-noćna vožnja kroz Srbiju, Bugarsku i Tursku sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan ISTANBUL. Dolazimo u Istanbul u prepodnevnim satima i započinjemo panoramsko razgledanje grada. Nakon panoramskog obilaska smeštamo se u hotel. Slobodno vreme ili fakultativni izlet sa lokalnim vodičem. Noćenje.

3. dan ISTANBUL - KAPADOKIJA. Doručak i pakovanje stvari u autobus. Slobodno vreme ili fakultativni izlet sa lokalnim vodičem. U večernjim satima polazak za Kapadokiju. Noćna vožnja.

4. dan KAPADOKIJA. Jutarnji dolazak u Kapadokiju, smeštanje u hotel. Slobodno vreme ili fakultativni izlet - 1. Dolazak u hotel. Večera. Noćenje.

5. dan KAPADOKIJA. U ranim jutarnjim satima, pre izlaska sunca, odlazak do mesta odakle poleću baloni. Let balona zavisi od vremenskih uslova. Putnici koji budu želeli da samo posmatraju veličanstven prizor moći će da prate pripremu sa vidikovca. Povratak u hotel. Doručak. Nakon doručka slobodno vreme i fakultativni izlet – 2. Slobodno vreme za ručak. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

6.dan KAPADOKIJA - ISTANBUL. Doručak. Odjava iz hotela. Nastavljamo naše putovanje ka Istanbulu i usput svraćamo do slanog jezera Tuz Golu. Poseta Ankare – panoramsko razgledanje i pauza za ručak. U Istanbul stižemo u večernjim satima. Smeštamo se u hotel. Noćenje.

7. dan ISTANBUL. Doručak. Napuštanje hotela i pakovanje stvari u autobus. Slobodno vreme ili fakultativni izlet sa lokalnim vodičem. Polazak za Srbiju u poslepodnevnim satima. Noćna vožnja kroz Tursku, Bugarsku i Srbiju.

8. dan BEOGRAD. Dolazak u Beograd u jutarnjim satima. Kraj programa.

FIRST MINUTE

[table “44” not found /]

REGULARNA CENA

[table “45” not found /]

FAKULTATIVE
• Pešačka tura Plava džamija, Hipodrom, Aja Sofija, Topkapi palata - sa ulaznicom i lokalnim vodičem 30 €
• Galata kula - sa ulaznicom 20 €
• Krstarenje Bosforom i poseta Patrijaršiji - sa lokalnim vodičem 20 €
• Pjer Loti i park minijatura sa žičarom – sa lokalnim vodičem 25 €
• Prinčevska ostrva – sa lokalnim vodičem 20 €
• Fakultativni izlet – 1 ( podzemni grad Kajmakli, otvoreni muzej Goreme, Učišar, dolina Golubova) – sa lokalnim vodičem 45 €
• Fakultativni izlet – 2 ( Vilinski dimnjaci, Urgup, podzemni grad Derinkuja) – sa lokalnim vodičem 55 €
• Let sa balonom nad Kapadokijom – neposredno pred put ćemo znati tačnu cenu

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO :
• prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu
• smeštaj u Istanbulu, hotel sa 3* na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni) u 1/2 i 1/3 i 1/4 sobama
• smeštaj u Kapadokiji, hotel sa 4* na bazi 2 polupansiona u 1/2 i 1/3 i 1/4 sobama
• obilaske prema programu Istanbul – panorama grada
• pratioca grupe i lokalnog vodiča tokom putovanja troškove organizacije i realizacije programa

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:
• fakultativni izleti
• putno zdravstveno osiguranje
• doplata za 1/1 sobu 60% - 2 noćenja u Istanbulu i 2 noćenja u Kapadokiji
• individualni troškovi

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni ukoliko aranžman nije isplaćen u celosti. Ukoliko dođe do zatvaranja granica i nemogućnosti realizacije ovog aranžmana uplaćen novac se vraća u celosti.

NAPOMENE ZA FAKULTATIVNE IZLETE:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u eurima pratiocu grupe. Neophodan je minimum od 25 – 30 putnika.

VAŽNE NAPOMENE:
Putnici koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u Republiku Tursku pasoš treba da važi minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.

OPŠTE NAPOMENE:
U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h. Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Turske. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...). Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja. Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije ili odredišne destinacije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju odredišne zemlje.